Oferta, Honorarium - prowadzenie spraw, sprawa karna - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Honorarium:

  • Honorarium za prowadzenie spraw ustalane jest przez Kancelarię na trzy sposoby:

  1. Jednorazowe ryczałtowe wynagrodzenie za całość postępowania w danej instancji przed sądem, prokuraturą bądź organem administracyjnym - najczęściej taki sposób ma miejsce w przypadku spraw karnych oraz cywilnych, w których można w prosty sposób ustalić wartość przedmiotu sporu, tj. ile jest warta rzecz, o którą spór się prowadzi, bądź o jaką sumę strony się spierają.
    W przypadku spraw cywilnych wysokość wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1348 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349 ze zm.).
  2. W sprawach, w których nie jest możliwe jednoznaczne określenie wartości przedmiotu sporu oraz w sprawach polegających na obsłudze podmiotów gospodarczych najczęściej stosuje się rozliczanie godzinowe za każdą rozpoczętą godzinę pracy Kancelarii. Kwota stawki ustalana jest każdorazowo z poszczególnym zleceniodawcą.
  3. W przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych stosowane także jest ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne. Kwota wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo z poszczególnym zleceniodawcą.

Strona dotyczy: sprawa karna, prowadzenie spraw, sprawa cywilna

Oferta, Honorarium - prowadzenie spraw, sprawa karna - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).